HÀNG MỚI VỀ

Đã bán
MỚI
4,500,000
Đã bán
MỚI
2,500,000
Đã bán
MỚI
2,500,000
Đã bán
MỚI

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

CÂY ĐÁ NGỌC SERPENTINE MÃ 405 KT : 75x50CM

4,500,000
Đã bán
MỚI

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngọc serpentine mã 404 KT : 70x35cm

4,500,000
Đã bán
MỚI
9,000,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cặp đá ngọc xanh đen serpentine

Đã bán
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngọc Serpentine 2901

3,800,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngọc dáng đẹp nặng khoảng 80kg

3,800,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngũ sắc nặng 60kg cao 80 cm

3,500,000
Đã bán