Ngọc Bán Quý Serpentine

Hiển thị 1–32 trong 62 kết quả

Đã bán
Đã bán
1,100,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST22

700,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST21

700,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST19

1,100,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST18

1,200,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST16

1,100,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST14

1,200,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST12

1,200,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST11

1,000,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST10

1,500,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST08

700,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST07

1,600,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST06

2,200,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST05

1,200,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST03

1,600,000
Đã bán
Đã bán
-10%
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc nặng 30kg

3,900,000 3,500,000
Đã bán
Đã bán
.